Молитва от бедности и уныния при денежных проблемах

Содержание

Молитвы в бедности или потере имущества

Молитва от бедности и уныния при денежных проблемах

О, Пресвята́я и Преблагослове́нная Де́во, Влады́чице Богоро́дице! При́зри ми́лостивным Твои́м о́ком на нас, предстоя́щих пред свято́ю ико́ною Твое́ю и со умиле́нием моля́щихся Тебе́; воздви́гни нас из глубины́ грехо́вныя, просвети́ ум наш, омраче́нный страстьми́, и уврачу́й я́звы душ и теле́с на́ших. Не и́мамы ины́я по́мощи, не и́мамы ины́я наде́жды, ра́зве Тебе́, Влады́чице. Ты ве́си вся не́мощи и согреше́ния на́ша, к Тебе́ прибега́ем и вопие́м: не оста́ви нас Твое́ю Небе́сною по́мощию, но предста́ни нам при́сно и Твои́м неизрече́нным милосе́рдием и щедро́тами спаси́ и поми́луй нас, погиба́ющих. Да́руй нам исправле́ние грехо́вныя жи́зни на́шея и изба́ви нас от скорбе́й, бед и боле́зней, от внеза́пныя сме́рти, а́да и ве́чныя му́ки. Ты бо, Цари́це и Влады́чице, ско́рая Помо́щница и Засту́пница еси́ всем притека́ющим к Тебе́ и кре́пкое прибе́жище гре́шников ка́ющихся. Пода́ждь у́бо нам, Преблага́я и Всенепоро́чная Де́во, христиа́нский коне́ц жития́ на́шего ми́рен и непосты́ден и сподо́би нас Твои́м хода́тайством всели́тися в Оби́телях Небе́сных, иде́же непреста́нный глас пра́зднующих ра́достию сла́вит Пресвяту́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконой Божией Матери
«Утоли моя печали»1

Наде́ждо всех конце́в земли́, Пречи́стая Де́во, Госпоже́ Богоро́дице, утеше́ние мое́! Не гнуша́йся мене́, гре́шнаго, на Твою́ бо ми́лость упова́ю: угаси́ ми пла́мень грехо́вный и покая́нием ороси́ изсо́хшее мое́ се́рдце, очи́сти ум мой от грехо́вных по́мыслов, приими́ мольбу́, от души́ и се́рдца со воздыха́нием приноси́мую тебе́.

Бу́ди о мне Хода́таица к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу и укроти́ гнев Его́ ма́терними Твои́ми моли́твами, душе́вный и теле́сный я́звы исцели́, Госпоже́ Влады́чице, утоли́ боле́зни души́ и те́ла, утиши́ бу́рю злых нападе́ний вра́жеских, отъими́ бре́мя грехо́в мои́х, и не оста́ви мене́ до конца́ поги́бнути, и печа́лию сокруше́нное се́рдце мое́ утеши́, да сла́влю Тя до после́дняго издыха́ния моего́. Ами́нь.

Молитва пред иконой Божией Матери «Казанская»2

О, Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице! Со стра́хом, ве́рою и любо́вию припа́дающе пред честно́ю ико́ною Твое́ю, мо́лим Тя: не отврати́ лица́ Твоего́ от прибега́ющих к Тебе́.

Умоли́, Милосе́рдая Ма́ти, Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, Го́спода Иису́са Христа́, да сохрани́т ми́рно страну́ на́шу, Це́рковь Свою́ святу́ю да незы́блему соблюде́т от неве́рия, ересе́й и раско́ла.

Не и́мамы бо ины́я по́мощи, не и́мамы ины́я наде́жды, ра́зве Тебе́, Пречи́стая Де́во, Ты еси́ Всеси́льная христиа́н Помо́щница и Засту́пница. Изба́ви всех, с ве́рою Тебе́ моля́щихся, от паде́ний грехо́вных, от наве́та злых челове́к, от вся́ких искуше́ний, скорбе́й, бед и от напра́сныя сме́рти.

Да́руй нам дух сокруше́ния, смире́ние се́рдца, чистоту́ помышле́ний, исправле́ние грехо́вныя жи́зни и оставле́ние прегреше́ний, да вси, благода́рне воспева́юще вели́чия Твоя́, сподо́бимся Небе́снаго Ца́рствия и та́мо со все́ми святы́ми просла́вим пречестно́е и великоле́пое И́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Молитва пред иконой Божией Матери
«Покров Пресвятой Богородицы»

О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода вы́шних сил, Небесе́ и земли́ Цари́це, гра́да и страны́ на́шея Всемо́щная Засту́пнице! Приими́ хвале́бно благода́рственное пе́ние сие́ от нас, недосто́йных раб Твои́х, и вознеси́ моли́твы на́ша ко Престо́лу Бо́га Сы́на Твоего́, да ми́лостив бу́дет непра́вдам на́шим, и проба́вит благода́ть Свою́ чту́щим всечестно́е и́мя Твое́ и с ве́рою и любо́вию покланя́ющимся чудотво́рному о́бразу Твоему́. Не́смы бо досто́йни от Него́ поми́ловани бы́ти, а́ще не Ты уми́лостивиши Его́ о нас, Влады́чице, я́ко вся Тебе́ от Него́ возмо́жна суть. Сего́ ра́ди к Тебе́ прибега́ем, я́ко к несомне́нней и ско́рой Засту́пнице на́шей: услы́ши нас, моля́щихся Тебе́, осени́ нас вседержа́вным покро́вом Твои́м, и испроси́ у Бо́га Сы́на Твоего́: па́стырем на́шим ре́вность и бде́ние о душа́х, градоправи́телем му́дрость и си́лу, судия́м пра́вду и нелицеприя́тие, наста́вником ра́зум и смиренному́дрие, супру́гом любо́вь и согла́сие, ча́дом послуша́ние, оби́димым терпе́ние, оби́дящим страх Бо́жий, скорбя́щим благоду́шие, ра́дующимся воздержа́ние, всем же нам дух ра́зума и благоче́стия, дух милосе́рдия и кро́тости, дух чистоты́ и пра́вды. Ей, Госпоже́ Пресвята́я, умилосе́рдися на немощны́я лю́ди Твоя́; разсе́янныя собери́, заблу́ждшия на путь пра́вый наста́ви, ста́рость поддержи́, ю́ныя уцелому́дри, младе́нцы воспита́й, и при́зри на всех нас призре́нием ми́лостиваго Твоего́ заступле́ния, воздви́гни нас из глубины́ грехо́вныя и просвети́ серде́чныя о́чи на́ша ко зре́нию спасе́ния, ми́лостива нам бу́ди зде и та́мо, в стране́ земна́го прише́льствия и на стра́шнем суде́ Сы́на Твоего́; преста́вльшияся же в ве́ре и покая́нии от жития́ сего́ отцы́ и бра́тию на́шу в ве́чней жи́зни со А́нгелы и со все́ми святы́ми жи́ти сотвори́. Ты бо еси́, Госпоже́, Сла́ва Небе́сных и Упова́ние земны́х, Ты по Бо́зе на́ша Наде́жда и Засту́пница всех, притека́ющих к Тебе́ с ве́рою. К Тебе́ у́бо мо́лимся, и Тебе́, я́ко Всемогу́щей Помо́щнице, са́ми себе́ и друг дру́га и весь живо́т наш предае́м, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святителю Иоанну Милостивому, патриарху Александрийскому

Святи́телю Бо́жий Иоа́нне, ми́лостиве защи́тниче си́рых и су́щих в напа́стех! К тебе́ прибега́ем и тебе́ мо́лимся, я́ко ско́рому покрови́телю все́х и́щущих от Бо́га утеше́ния в беда́х и ско́рбех.

Не преста́й моля́ся ко Го́споду о все́х с ве́рою притека́ющих к тебе́! Ты́, преиспо́лнен сы́й Христо́вы любви́ и бла́гости, яви́лся еси́ я́ко чу́дный черто́г доброде́тели милосе́рдия и стяжа́л еси́ себе́ и́мя «Ми́лостивый». Ты́ бы́л еси́ я́ко река́, непреста́нно теку́щая ще́дрыми ми́лостьми и все́х жа́ждущих оби́льно напая́ющая.

Ве́руем, я́ко, по преселе́нии от земли́ на не́бо, усугу́бися в тебе́ да́р благода́ти сея́ и я́ко соде́лался еси́ неисчерпа́емый сосу́д вся́кия благосты́ни.

Сотвори́ у́бо твои́м хода́тайством и заступле́нием пред Бо́гом «вся́кия уте́хи», да вси́, прибега́ющии к тебе́, обрета́ют ми́р и безмяте́жие: да́руй и́м утеше́ние в печа́лех вре́менных и посо́бие в ну́ждах жите́йских, всели́в в ни́х наде́жду ве́чнаго упокое́ния во Ца́рствии Небе́снем.

В житии́ твое́м на земли́ ты́ бы́л еси́ приста́нище все́м су́щим во вся́кой беде́ и ну́жде, оби́димым и неду́гующим; ни еди́н от притека́вших к тебе́ и проси́вших у тебе́ ми́лости лише́н бы́сть твоея́ благосты́ни.

То́жде и ны́не, ца́рствуя со Христо́м Бо́гом на небеси́, яви́ все́м покланя́ющимся пред честно́ю твое́ю ико́ною и моля́щимся о по́мощи и заступле́нии. Не то́чию са́м ты́ твори́л еси́ ми́лость безпомо́щным, но и се́рдца други́х воздвига́л еси́ ко утеше́нию немощны́х и к призре́нию убо́гих. Подви́гни у́бо и ны́не се́рдца ве́рных к заступле́нию си́рых, утеше́нию скорбя́щих и успокое́нию неиму́щих. Да не оскудева́ют в ни́х да́ры ми́лости, па́че же да всели́тся в ни́х ми́р и ра́дость о Ду́се Свя́те,– во сла́ву Го́спода и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святителю Николаю Чудотворцу

О, до́брый наш па́стырю и богому́дрый наста́вниче, святи́телю Христо́в Нико́лае! Услы́ши нас гре́шных, моля́щихся тебе́ и призыва́ющих в по́мощь ско́рое предста́тельство твое́; виждь нас не́мощных, отвсю́ду уловля́емых, вся́каго бла́га лише́нных и умо́м от малоду́шия помраче́нных; потщи́ся, уго́дниче Бо́жий, не оста́вити нас в грехо́внем плену́ бы́ти, да не бу́дем в ра́дость враго́м на́шим и не у́мрем в лука́вых дея́ниих на́ших. Моли́ о нас недосто́йных Соде́теля на́шего и Влады́ку, Ему́же ты со безпло́тными ли́ки предстои́ши: ми́лостива к нам сотвори́ Бо́га на́шего в ны́нешнем житии́ и в бу́дущем ве́це, да не возда́ст нам по дело́м на́шим и по нечистоте́ серде́ц на́ших, но по свое́й бла́гости возда́ст нам. На твое́ бо хода́тайство упова́юще, твои́м предста́тельством хва́лимся, твое́ заступле́ние на по́мощь призыва́ем, и ко пресвято́му о́бразу твоему́ припа́дающе, по́мощи про́сим: изба́ви нас, уго́дниче Христо́в, от зол находя́щих на нас, и укроти́ во́лны страсте́й и бед возстаю́щих на нас, да ра́ди святы́х твои́х моли́тв не обы́мет нас напасть и не погря́знем в пучи́не грехо́вней и в ти́не страсте́й на́ших. Моли́, святи́телю Христо́в Нико́лае, Христа́ Бо́га на́шего, да пода́ст нам ми́рное житие́ и оставле́ние грехо́в, душа́м же на́шим спасе́ние и ве́лию ми́лость, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святителю Спиридону Тримифунтскому3

О, всеблаже́нный святи́телю Спиридо́не, вели́кий уго́дниче Христо́в и пресла́вный чудотво́рче! Предстоя́й на Небеси́ Престо́лу Бо́жию с ли́ки А́нгел, при́зри ми́лостивым о́ком на предстоя́щия зде лю́ди и прося́щия си́льныя твоея́ по́мощи.

Умоли́ благоутро́бие Человеколю́бца Бо́га, да не осу́дит нас по беззако́ниим на́шим, но да сотвори́т с на́ми по ми́лости Свое́й.

Испроси́ нам у Христа́ и Бо́га на́шего ми́рное и безмяте́жное житие́, здра́вие душе́вное и теле́сное, земли́ благопло́дие и во всем вся́кое изоби́лие и благоде́нствие, и да не во зло обрати́м блага́я, да́руемая нам от ще́драго Бо́га, но во сла́ву Его́ и в прославле́ние твоего́ заступле́ния! Изба́ви всех ве́рою несумне́нною к Бо́гу приходя́щих от вся́ких бед душе́вных и теле́сных, от всех томле́ний и диа́вольских наве́тов. Бу́ди печа́льным уте́шитель, неду́гующим врач, в напа́стех помо́щник, наги́м покрови́тель, вдови́цам засту́пник, си́рым защи́тник, младе́нцем пита́тель, ста́рым укрепи́тель, стра́нствующим путево́ждь, пла́вающим ко́рмчий и исхода́тайствуй всем, кре́пкия по́мощи твоея́ тре́бующим вся, я́же ко спасе́нию, поле́зная. Я́ко да, твои́ми моли́твами наставляеми и соблюда́еми, дости́гнем в ве́чный поко́й и ку́пно с тобо́ю просла́вим Бо́га, в Тро́ице Святе́й сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святителю Тихону Задонскому4

О, всехва́льный Святи́телю и Уго́дниче Христо́в, о́тче наш Ти́хоне! А́нгельски пожи́в на земли́, ты я́ко А́нгел благи́й яви́лся еси́ и в ди́внем твое́м прославле́нии.

Ве́руем от всея́ ду́ши и помышле́ния, я́ко ты, благосе́рдый наш помо́щниче и моли́твенниче, твои́ми нело́жными хода́тайствы и благода́тию, оби́льно дарова́нною тебе́ от Го́спода, при́сно спосо́бствуеши на́шему спасе́нию.

Приими́ у́бо, ублажа́емый Уго́дниче Христо́в, и в час сей на́ша недосто́йная моле́ния: свобо́ди ны твои́м заступле́нием от облега́ющаго нас суесло́вия и суему́дрия, неправове́рия и злове́рия челове́ческаго.

Потщи́ся, ско́рый о нас предста́телю, благоприя́тным твои́м хода́тайством умоли́ти Го́спода, да приба́вит Своя́ вели́кия и бога́тыя ми́лости на нас гре́шных и недосто́йных рабе́х Свои́х, да уврачу́ет Свое́ю благода́тию неисце́льныя я́звы и стру́пы растле́нных душ и теле́с на́ших, да раствори́т окамене́лая сердца́ на́ша слеза́ми умиле́ния и сокруше́ния о премно́гих согреше́ниих на́ших и да изба́вит ны ве́чных мук и огня́ гее́нскаго; всем же ве́рным лю́дем Свои́м да да́рует в ны́нешнем веце мир и тишину́, здра́вие и спасе́ние и во всем благо́е поспеше́ние, да та́ко, ти́хое и безмо́лвное житие́ пожи́вше во вся́ком благоче́стии и чистоте́, сподо́бимся со А́нгелы и со все́ми Святы́ми сла́вити и воспева́ти всесвято́е и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Святителю Митрофану Воронежскому

О, святи́телю о́тче Митрофа́не, се мы гре́шнии, нетле́нием честны́х моще́й твои́х и мно́гими благодея́ньми, чуде́сно соде́янными и содева́емыми тобо́ю, уве́рившеся, испове́дуем, я́ко и́маши ве́лию благода́ть у Го́спода Бо́га на́шего, и всесмире́нно ко твоему́ благосе́рдию припа́дающе, тебе́ мо́лимся си́це: моли́ о нас Христа́ Бо́га на́шего, да низпосле́т всем чту́щим святу́ю па́мять твою́ и усе́рдно к тебе́ прибега́ющим бога́тыя ми́лости Своя́; да утверди́т во святе́й Свое́й Правосла́вной Це́ркви живы́й дух пра́выя ве́ры и благоче́стия, дух ве́дения и любве́, дух ми́ра и ра́дости о Ду́се Свя́те, да вся ча́да ея́, чи́ста су́ща от мирски́х искуше́ний и плотски́х по́хотей и зла́го де́йствия злых духо́в, ду́хом и и́стиною покланя́ются Ему́, и усе́рдно о соблюде́нии за́поведей Его́ ко спасе́нию душ свои́х да потща́тся. Па́стырем ея́ да даст Госпо́дь святу́ю ре́вность попече́ния о спасе́нии люде́й, во е́же неве́рующия просвети́ти, неве́дущия наста́вити, сомня́щияся вразуми́ти, отпа́дшия от Правосла́вныя Це́ркве к ней возврати́ти, ве́рующия в ве́ре соблюсти́, гре́шныя на покая́ние подви́гнути, ка́ющияся уте́шити и во исправле́нии жи́зни утверди́ти, и та́ко вся лю́ди ко угото́ванному ве́чному Ца́рству святы́х Его́ привести́. Умоли́ Го́спода, уго́дниче Христо́в: ве́рных рабо́в Его́, в ско́рби и печа́ли день и нощь вопию́щих к Нему́, многоболе́зенный вопль да услы́шит и да изведе́т от поги́бели живо́т наш. Всем же в держа́ве лю́дем да да́рует благи́й Бог наш мир, тишину́, безмяте́жие и изоби́лие плодо́в земны́х, па́че же ко исполне́нию за́поведей Его́ тща́ние неле́ностное; и да изба́вит ца́рствующия гра́ды, град сей и вся ины́я гра́ды и ве́си, от гла́да, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нных, междоусо́бныя бра́ни, смертоно́сныя я́звы и от вся́каго зла. Ей, святи́телю Бо́жий, да устро́иши моли́твами твои́ми вся блага́я душа́м и телесе́м на́шим; да и мы просла́вим в душа́х и телесе́х на́ших Го́спода и Бо́га на́шего, Иису́са Христа́, Ему́же со Отце́м и Святы́м Ду́хом сла́ва и держа́ва во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобному Алексию, человеку Божию5

О, вели́кий Христо́в уго́дниче, святы ́й челове́че Бо́жий Алекси́е, душе́ю на Небеси́ Престо́лу Госпо́дню предстоя́й, на земли́ же да́нною ти свы́ше благода́тию разли́чная соверша ́яй чудеса́! При́зри ми́лостиво на предстоя́щия святе́й ико́не твое́й лю́ди, умиле́нно моля́щияся и прося́щия от Тебе́ по́мощи и заступле́ния.

Простри́ моли́твенно ко Го́споду Бо́гу честни́и ру́це твои́ и испроси́ нам от Него́ оставле́ние согреше́ний на́ших во́льных и нево́льных, в неду́зех стра́ждущим исцеле́ние, напа́ствуемым заступле́ние, скорбя́щим утеше́ние, бе́дствующим ско́рую по́мощь, всем же, чту́щим тя, ми́рную и христиа́нскую живота́ кончи́ну и до́брый отве́т на стра́шней Суде́ Христо́ве.

Ей, уго́дниче Бо́жий, не посрами́ упова́ния на́шего, е́же на тя по Бо́зе и Богоро́дице возлага́ем, но бу́ди нам помо́щник и покрови́тель во спасе́ние, да, твои́ми моли́твами получи́вше благода́ть и ми́лость от Го́спода, просла́вим Человеколю́бие Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице сла́вимаго и покланя́емаго Бо́га, и твое́ свято́е заступле́ние, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

3 Акафист святителю Спиридону Тримифунтскому, чудотворцу.4 Акафист святителю Тихону Задонскому.

См. БЕДНОСТЬ

Источник: //azbyka.ru/molitvoslov/molitvy-v-bednosti-ili-potere-imushhestva.html

Молитвы для избавления от долгов, кредитов, безденежья, нищеты: правила чтения

Молитва от бедности и уныния при денежных проблемах

На самом деле Священное Писание очень часто говорит о деньгах — более 2 тысяч раз. Получается, что каждый 7-й стих в Книге Книг — о частной собственности, богатстве и т.п. На эту тему часто проповедовал Иисус Христос. Но не следует впадать в крайности:

 • Господь не призывает нас жить на земле ради богатства. Также оно не должно быть безусловным ее атрибутом — все таки земля проклята в тот день, когда Адам ослушался Бога, люди обречены на определенные тяготы и лишения.
 • Господь не обязывает нас жить в нищете или презирать финансовые вопросы. Нет ничего плохого в том, чтобы иметь достаток. На страницах Нового Завета Бог обещает «восполнить всякую нужду» — здесь имеются в виду не только духовные, но и повседневные житейские необходимости.
 • Вся суть именно в том, как человек относится к богатству. Считает ли он его самым главным вопросом в жизни, который может помешать ему выполнять Божии заветы? Или это лишь средство для того, чтобы помогать нуждающимся?

Конечно, нельзя слишком сильно надеяться на могущество денег в этом мире. Верующий должен помнить, что источник жизни — Господь. Только он является властителем судеб всего мира в целом и каждой человеческого существа в частности. Чрезмерное поклонение золотому тельцу как раз и приводит к финансовым проблемам.

Когда все свои усилия мы пускаем на приобретение мирских благ, рано или поздно Всевышний напомнит нам о том, что только Он является быть средоточием жизни.

Выручит ли Бог при нищете

Настоящее богатство — близость к Всевышнему, ее и надо искать прежде всего остального, к ней стремиться всеми силами души. Правда, здесь необходима очень сильная вера. Христос недаром говорит в Евангелии, что люди не должны заботиться о пище, крове и одежде. Он напоминает — Господь наш Отец, который обо всем позаботится.

Но конечно, если человек находится в стесненных обстоятельствах, он может читать молитвы от долгов.

Только не надо думать, что сам по себе факт произнесения определенных слов чудесным образом поможет избавиться от проблем. Ведь они свалились вам на голову не за один день.

Вероятней всего, такое положение стало следствием собственного легкомыслия. Так что придется работать для того, чтобы поправить ситуацию.

Молитвы помогают найти правильное решение:

 1. подыскать выгодное место работы;
 2. поднять бизнес на новый уровень;
 3. получить новых клиентов;
 4. осуществить давние планы, на которые прежде не хватало времени или сил.

Не следует роптать на Бога только потому, что началась полоса испытаний. Вспомните, что многие люди живут просто под открытым небом, не имеют пищи, одежды, мобильных телефонов. В жизни все циклично — если сейчас дела идут неважно, Бог поможет сделать так, чтобы они пошли в гору.

Благодарность и финансовая стабильность

Каждому из нас просто необходимо научиться быть благодарными. Даже если множество кредитов повисли грузом на семейном бюджете. Подумайте — для чего Господь ввел вас в подобное испытание? Чему он хочет обучить, какие качества воспитать? Тогда вы обязательно поймете, за что можно выразить признательность Творцу.

Для многих в повседневной жизни благодарность — это лишь дань вежливости, не больше. Но отношения с Творцом должны строиться именно на прославлении Его добрых дел. Только мы можем войти в правильную духовную реальность. Открытое сердце, способное ощущать Любовь, позволит научиться быть счастливыми независимо от временных житейских обстоятельств.

Когда душа перестанет помышлять лишь о том, где взять денег и научится доверяться Богу, то финансовые проблемы начнут отступать сами собой.

Какие святые помогают

Если еще осталась хотя бы капля сомнений в том, что Господь помогает тем, кто хочет вылезти из долгов, вспомните пример Николая Чудотворца. Он был из богатой семьи, как и многие великие святые прошлого. Это не помешало ему возрастать духом, быть очень добрым и отзывчивым. Правда, свое богатство он полностью раздал нищим. Но так и устроена жизнь — люди должны помогать друг другу.

Состояние посылается для того, чтобы служить другим с его помощью. Именно так и поступил святитель. Широко известен случай, когда св. Николай стал благодетелем для семьи своего соседа.

Он был торговцем, но потерял все свое состояние. Настолько отчаялся, что хотел отправить своих дочерей торговать невинностью. Однако Господь этого не допустил, послав деньги через святителя Николая.

Он выделил каждой из девушек достаточно средств на хорошее приданое.

Молитвы для избавления от долгов, кредитов, безденежья, нищеты: сильные

О преблаженне святителю Спиридоне! Умоли благосердие Человеколюбца Бога, да не осудит нас по беззакониям нашим, но да сотворит с нами по милости своей. Испроси нам, рабам Божиим (имена), у Христа и Бога наше мирное безмятежное житие, здравие душевное и телесное. Избави нас от всяких бед душевных и телесных, от всех томлений и диавольских наветов.

Поминай нас у престола Вседержителя и умоли Господа, да подаст многих наших грехов прощение, безбедное и мирное житие да дарует нам, кончины же живота непостыдная и мирныя и блаженства вечнаго в будущем веце сподобит нас, да непрестанно возсылаем славу и благодарение Отцу и Сыну и Духу Святому, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

О добрый наш пастырю и богомудрый наставниче, святителю Христов Николае! Услыши нас грешных (имена), молящихся тебе и призывающих в помощь скорое предстательство твое: узри нас немощных, отовсюду уловляемых, всякаго блага лишенных и умом от малодушия помраченных.

Потщися, угодниче Божий, не оставите нас в греховнем плену быти, да не будем в радость врагом нашим и не умрем в лукавых деяниях наших.

Моли о нас недостойных Содетеля нашего и Владыку, Ему же ты со безплотными лики предстоиши: милостива к нам сотвори Бога нашего в нынешнем житии и в будущем веце, да не воздаст нам по делом нашим и по нечистоте сердец наших, но по Своей благости воздаст нам.

На твое ибо ходатайство уповающе, твоим предстательством хвалимся, твое заступление на помощь призываем, и ко пресвятому образу твоему припадающе, помощи просим: избави нас, угодниче Христов, от зол находящих на нас, да ради святых твоих молитв не обымет нас напасть и не погрязнем в пучине греховней и в тине страстей наших. Моли, святителю Христов Николае, Христа Бога нашего, да подаст нам мирное житие и оставление грехов, душам же нашим спасение и великую милость, ныне и присно и во веки веков.

О всехвальный святителю и угодниче Христов, от-че наш Тихоне! Ангельски на земли пожив, ты яко ангел благий явился и в давнем твоем прославлении: веруем от всея души и помышления, яко ты, благосердый наш помощниче и молитвенниче, твоими неложными ходатайствы и благодатию, от Господа обильно тебе дарованною, присно способствуеши нашему спасению.

Приими убо, ублажаемый угодниче Христов, и в час сей наша недостойная моления: сво-боди ны твоим заступлением от облегающаго нас суесловия и суемудрия, неправоверия и зловерия чело-веческаго; потщися, скорый о нас предстателю, благоприятным твоим ходатайством умолити Господа, да пробавит Своя великия и богатыя милости на нас грешных и недостойных рабов Своих (имена), да уврачует Своею благодатию неисцеленныя язвы и струпы растленных душ и телес наших, да растворит окаменелая сердца наша слезами умиления и сокрушения о премногих согрешениих наших, и да избавит ны от вечных мук и огня геенскаго; всем же верным людем Своим да дарует в нынешнем веце мир и тишину, здравие и спасение и во всем благое поспешение, да тако, тихое и безмолвное житие поживше во всяком благочестии и чистоте, сподобимся со Ангелы и со всеми святыми славити и воспевати всесвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков.О святая всеблаженная мати Ксение! Под кровом Всевышняго жившая, ведомая и укрепляемая Богоматерию, глад и жажду, хлад и зной, поношения и гонения претерпевшая, дар прозорливости и чудотворения от Бога прияла еси и под сению Всемогушаго покоишися. Ныне Святая Церковь, яко благоуханный цвет, прославляет тя: предстояще на месте погребения твоего, пред образом твоим святым, яко живей ти, сушей с нами, молимся ти: приими прошения наша и принеси их ко Престолу Милосердаго Отца Небеснаго, яко дерзновение к Нему имущая, испроси притекающим к тебе вечное спасение, и на благая дела и начинания наша щедрое благословение, от всяких бед и скорбей избавление, предстани святыми твоими молитвами пред Всемилостивым Спасителем нашим о нас, недостойных и грешных, помози, святая блаженная мати Ксение, младенцы светом Святаго Крещения озарити и печатию дара Духа Святаго запечатлети, отроки и отроковицы в вере, честности, богобоязненности и целомудрии воспита-ти и успехи в учении им даровати; болящия и недугующия исцели, семейным любовь и согласие низпосли, монашествующим подвигом добрым подвизатися удостой и от поношений огради, пастыри в крепости духа утверди, народ и страну нашу в мире и безмятежии сохрани, о лишенных в предсмертный час причащения Святых Христовых Тайн умоли: ты наша надежда и упование, скорое услышание и избавление, тебе благодарение возсылаем и с тобою славим Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

От безденежья и долгов

Иоанн Сочавский жил в г. Трапезунде в 14 в. Он считается покровителем тех, кто занимается торговлей, поскольку это было его ремесло. Успешный бизнес сделал Иоанна процветающим человеком.

Праведник постоянно оказывал помощь беднякам. Однажды, отправившись по делам, оказался на одном корабле с неверующим, который затаил на Иоанна злобу.

В первом же порту он донес на христианина, которого сразу арестовали.

Святой отказался предать свою веру, за что ему отсекли голову.

Ты, о Господи, стяжание наше, и потому мы ни в чем не имеем недостатка. С Тобою мы ничего не желаем ни на небе, ни на земле. В Тебе наслаждаемся мы неизреченно великим блаженством, какого весь мир не может нам доставить.

Соделай, да непрестанно обретаемся в Тебе, и тогда мы ради Тебя охотно отречемся от всего Тебе неугоднаго, и будем довольны, как бы Ты, Небесный Отец наш, ни устроил земную участь нашу. Аминь.

Когда будете читать молитву-прошение, вовсе необязательно упоминать о том, что требуются деньги, называть конкретную сумму. Господу известны все ваши нужды.

Он лишь смотрит на расположение сердца. Если вы действительно готовы принять помощь, честно трудиться для блага своей семьи — все будет хорошо. Главное — не забудьте о благодарности.

Источник: //ObrjadyMagii.ru/mol/molitvy-dlya-izbavleniya-ot-dolgov-kreditov-bezdenezhya-nishhety.html

Молитва от бедности и долгов

Молитва от бедности и уныния при денежных проблемах

 • Правила чтения
 • Чем помогает
 • Как читать
 • Молитвы о помощи в бедности и нужде

Современный мир с определённой периодичностью одолевают финансовые кризисы. Люди живут с ощущением страха внутри. Они боятся остаться за чертой бедности в один прекрасный день. И в такие моменты многие вспоминают о Боге. Оказывается, просить о финансовом благополучии вполне допустимо, важно учесть только несколько моментов.

Правила чтения

Господь не порицает достаток. Нигде в Священном Писании не идёт речи о том, что богатство — это грех. Многие праведники происходили из богатых семей и обладали хорошим состоянием. Но это не помешало им достигнуть святости и получить в дар от Господа прозорливость, умение исцелять и воскрешать.

Если человек находится в стесненных обстоятельствах, он может читать молитвы от долгов

Всё дело в том, как человек относится к деньгам.

 • Если они становятся для него главным в жизни, то это говорит о том, что христианин свернул с истинного пути.
 • Самым важным для каждого из нас должно стать служение на благо ближних. Помогая другим, человек облагораживает свою душу и приближается к Богу.

Православные молитвы о работе:

А молитва помогает душе открыться для благодати Господней. Поэтому обращаться к Всевышнему с просьбой о помощи в решении финансовых проблем — это нормально. Нужно только уповать на милость Творца и верить.

Совет! Молитвы можно читать как в храме, так и дома. Лучше делать это перед образами Иисуса Христа и его угодников.

Чем помогает

В нашей нестабильной жизни столкнуться с нехваткой денег может каждый. Оказавшись в нелицеприятном положении, человек становится беззащитен и уязвим. В таком случае обращение с молитвой к Всевышнему и Его святым может помочь найти душевное равновесие. Главное, не впадать в отчаяние и не роптать на Бога.

Верующие отмечали, что после молитвы в скором времени им удавалось найти новое место работы, получить повышение, поднять бизнес на другой уровень. Секрет прост: когда душа перестаёт помышлять только о том, как раздобыть денег, и учится полностью доверять Богу, финансовые проблемы постепенно отступают самым неожиданным образом.

:

 • Православная церковь о кредитах
 • Грех любостяжания и борьба с ним

Но не стоит ждать, что однократное прочтение определённых слов, как по волшебству, решит все вопросы. Деньги не упадут на голову с неба. Человек должен приложить усилия, чтобы изменить ситуацию. В первую очередь, проанализировать, почему так случилось, какие ошибки были допущены.

Важно! Все испытания, посылаемые людям, направлены на спасение души, погрязшей в грехе. И, если не делать никаких выводов, ждать чуда не приходится.

Как читать

Прежде чем читать молитву от бедности и долгов, нужно научиться благодарить Творца за всё, что он делает для человека. Открытое сердце, наполненное любовью к Господу, позволит настроиться на правильную волну общения с высшими силами.

Молитва помогает душе открыться для благодати Господней

Молиться нужно обязательно со смирением в душе.

Если это происходит дома, а не в храме, то необходимо встать в комнате перед иконами, зажечь свечу и спокойно произнести молитвенные слова. Осмысленная и искренняя молитва обязательно будет услышана.

Просить можно не только Бога, но и его святых. Они являются заступниками человечества перед лицом Всевышнего.

Молитвы о помощи в бедности и нужде

Существует несколько сильных молитв, которые помогут разрешить финансовые трудности и привести к благополучию.

Молитва Господу

Ты, о Господи, стяжание наше, и потому мы ни в чем не имеем недостатка. С Тобою мы ничего не желаем ни на небе, ни на земле. В Тебе наслаждаемся мы неизреченно великим блаженством, какого весь мир не может нам доставить.

Соделай, да непрестанно обретаемся в Тебе, и тогда мы ради Тебя охотно отречемся от всего Тебе неугоднаго, и будем довольны, как бы Ты, Небесный Отец наш, ни устроил земную участь нашу. Аминь.

Молитва святителю Иоанну Милостивому

Святителю Божий Иоанне, милостивый защитниче сирых и сущих в напастех! К тебе прибегаем и тебе молимся, раби Твои (имена), яко скорому покровителю всех ищущих от Бога утешения в бедах и скорбех.

Не престай молитися ко Господу о всех с верою притекающих к тебе! Ты, преисполнен сый Христовой любви и благости, явился еси яко чудный чертог добродетели милосердия и стяжал себе имя «Милостивый». Ты был еси яко река, непрестанно текущая щедрыми милостями и всех жаждущих обильно напояющая.

Веруем, яко, по преселении от земли на небо, усугубися в тебе дар благодати сея и яко соделался еси неисчерпаемый сосуд всякия благостыни.

Сотвори убо своим ходатайством и заступлением пред Богом «всякия утехи», да вси, прибегающии к тебе, обретают мир и безмятежие: даруй им утешение в печалех временных и пособие в нуждах житейских, всели в них надежду вечнаго упокоения в Царствии Небесном.

В житии своем на земли ты был пристанище всем сущим во всякой беде и нужде, обидимым и недугующим; ни един от притекавших к тебе и просивших у тебе милости лишен бысть твоея благостыни. Тожде и ныне, царствуя со Христом на небеси, яви всем покланяющимся пред честною твоею иконою и молящимся о помощи и заступлении.

Не точию сам ты творил милость безпомощным, но и сердца других воздвигал к утешению немощных и к призрению убогих. Подвигни убо и ныне сердца верных к заступлению сирых, утешению скорбящих и успокоению неимущих. Да не оскудевают в них дары милости, паче же да вселится в них (и в дому сем, призревающем страждущих) , мир и радость о Духе Святе, — во славу Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, во веки веков. Аминь.

Молитва Николаю Чудотворцу

О добрый наш пастырю и богомудрый наставниче, святителю Христов Николае! Услыши нас грешных (имена), молящихся тебе и призывающих в помощь скорое предстательство твое: виждь нас немощных, отвсюду уловляемых, всякаго блага лишенных и умом от малодушия помраченных.

Потщися, угодниче Божий, не оставите нас в греховнем плену быти, да не будем в радость врагом нашим и не умрем в лукавых деяниих наших.

Моли о нас недостойных Содетеля нашего и Владыку, Ему же ты со безплотными лики предстоиши: милостива к нам сотвори Бога нашего в нынешнем житии и в будущем веце, да не воздаст нам по делом нашим и по нечистоте сердец наших, но по Своей благости воздаст нам.

На твое бо ходатайство уповающе, твоим предстательством хвалимся, твое заступление на помощь призываем, и ко пресвятому образу твоему припадающе, помощи просим: избави нас, угодниче Христов, от зол находящих на нас, да ради святых твоих молитв не обымет нас напасть и не погрязнем в пучине греховней и в тине страстей наших. Моли, святителю Христов Николае, Христа Бога нашего, да подаст нам мирное житие и оставление грехов, душам же нашим спасение и велию милость, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва Спиридону Тримифунтскому

О, всеблаженный святителю Спиридоне, великий угодниче Христов и преславный чудотворче! Предстояй на небеси Престолу Божию с лики Ангел, призри милостивым оком на предстоящии зде люди (имена) и просящия сильныя твоея помощи.

Умоли благоутробие Человеколюбца Бога, да не осудит нас по беззаконием нашим, но да сотворит с нами по милости Своей! Испроси нам у Христа и Бога нашего мирное и безмятежное житие, здравие душевное и телесное, земли благоплодие и во всем всякое изобилие и благоденствие, и да не во зло обратим благая, даруемая нам от щедраго Бога, но во славу Его и в прославление твоего заступления! Избави всех, верою несумненною к Богу приходящих, от всяких бед душевных и телесных, от всех томлений и диавольских наветов! Буди печальным утешитель, недугующим врач, в напастех помощник, нагим покровитель, вдовицам заступник, сирым защитник, младенцем питатель, старым укрепитель, странствующим путевождь, плавающим кормчий, и исходатайствуй всем, крепкия помощи твоея требующим, вся, яже ко спасению полезная! Яко да твоими молитвами наставляеми и соблюдаеми, достигнем в вечный покой и купно с тобою прославим Бога, в Троице Святей славимаго, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Молитва Богородице

О, Пресвятая Владычице Богородице, преблагословенная Мати Христа Бога, Спасителя нашего, всех скорбящих радосте, больных посещение, немощных покрове и заступнице, вдовиц и сирых покровительнице, матерей печальных всенадежная утешительнице, младенцев немощных крепосте, и всем безпомощным всегда готовая помоще и верное прибежище! Тебе, о Всемилостивая, дадеся от Всевышняго благодать во еже всех заступати и избавляти от скорбей и болезней, зане Сама лютыя скорби и болезни претерпела еси, взирающи на вольное страдание Сына Твоего возлюбленнаго и Того на кресте распинаема зрящи, егда оружие, Симеоном предреченное, сердце Твое пройде: темже Убо, о Мати чадолюбивая, вонми гласу моления нашего, утеши нас в скорби сущих, яко верная радости ходатаица. Предстоящи престолу Пресвятыя Троицы, одесную Сына Твоего, Христа Бога нашего, можеши, аще восхощеши, вся нам полезная испросити: ради с верою сердечною и любовию припадаем к Тебе, яко Царице и Владычице: слыши дщи, и виждь, и приклони ухо Твое, услыши моление наше и избави нас от обстоящих бед и скорбей: Ты бо Радосте всех верных, яко мир и утешение подаеши. Се зриши беду нашу и скорбь: яви нам милость Твою, посли утешение уязвленному печалию сердцу нашему, покажи и удиви на нас грешных богатство милосердия Твоего, подаждь нам слезы покаяния ко очищению грехов наших и утолению гнева Божия, да с чистым сердцем, совестию благою и надеждою несумненною прибегаем ко Твоему ходатайству и заступлению. Приими, Всемилостивая наша Владычице Богородице, усердное моление наше Тебе приносимое, и не отрини нас недостойных от Твоего благосердия, но подаждь нам избавление от скорби и болезни, защити нас от всякаго навета вражия и клеветы человеческия, буди нам помощница неотступная во вся дни жизни нашея, яко да под Твоим матерним покровом всегда пребудем цели и сохранени Твоим заступлением и молитвами к Сыну Твоему и Богу Спасителю нашему, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со безначальным Его Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.Важно! Верующие христиане должны помнить, что богатство — это второстепенно. На первый план должны выйти любовь и милосердие к ближним.

Молитвы о помощи в бедности и нужде

Май 3, 2019 13:40Администратор

Источник: //molitva-info.ru/molitvoslov/molitva-ot-bednosti-i-dolgov.html

Молитвы от безденежья и долгов

Молитва от бедности и уныния при денежных проблемах

Финансовые трудности приходят без приглашения и мешают наслаждаться жизнью. С Божьей помощью вы вытесните безденежье и избавитесь от долгов. Вам помогут православные молитвы, которые читаются с верой в душе.

Любая молитва — это первый и самый главный шаг навстречу новой жизни. Если вы вкладываете в слова молитвы душу, читая их от всего сердца, то они никогда не останутся без ответа.

Молитва — это в первую очередь разговор с Господом, обращение к Нему за помощью в трудной ситуации или с благодарностью. Для Бога нет ничего невозможного, и об этом не стоит забывать.

Ему известны все ваши беды, несчастья и прегрешения, но Он терпелив и ждет, пока вы будете готовы сами обратиться к Нему за поддержкой.

Как настроиться на молитву

Каждый день — это возможность начать новую жизнь. Вы проснулись, а значит, получили в подарок от Господа еще один шанс изменить свою жизнь. Именно поэтому для молитвы не нужно искать особых причин.

Правда, в жизни не все идет так, как хотелось бы. Порой все летит под откос, и в эти тяжелые моменты лишь вера — ваш ориентир и опора в трудной ситуации.

Господь внемлет каждой молитве, идущей от самого сердца.

Молитвы от безденежья следует читать тогда, когда вы действительно не знаете, что делать, как выбраться из кредитов и перекрыть все долги. Если вы не видите выхода, если запутались и сбились с пути, Господь поможет вам найти выход из сложившийся ситуации.

Когда человек трудится без устали, работая до изнеможения, а нищета все сильнее вцепляется в усталые плечи, обращение к Высшим силам должно помочь. Нельзя опускать руки, даже если впереди показалась неминуемая бездна: обратитесь к Господу, и Он помилует вас.

Молитвы от финансовых трудностей

Отправляйтесь в храм Божий и поставьте по одной свече Николаю Угоднику, Иисусу Христу и Блаженной Матроне. Осените себя крестом несколько раз и покиньте церковь с добрыми мыслями и верой в светлое будущее. Для домашних молитв следует купить еще три свечи и, желательно, иконы перечисленных выше святых.

Сразу же по приходу домой или как только освободится время удалитесь от людей. Поставьте перед собой иконы, а напротив каждой из них — по свече. Свечи должны гореть.

Как бы вам ни было тяжело, не стоит роптать на Господа и жизнь, верьте в то, что все возможно исправить и что Бог не оставит вас без своей поддержки и опоры. Неприятности с деньгами уйдут, с долгами вы рассчитаетесь и заживете пусть не богато, но безбедно.

Сейчас вам следует приступить к многократному чтению сильнейших молитв, которые помогут отвратить от себя все проблемы.

Первая молитва:

«Иисус Христос, Сын Божий, молю к Тебе. В нищете и упадке на душу тяжесть нападает, черти вновь от Тебя отдаляют. Сжалься, Владыка Небесный, над грешным рабом Твоим, помоги мне с долгами проститься, встать на путь истинный да исправно трудиться. Пусть в словах этих моя вера окрепнет, от искушений земных она не померкнет. На все воля Твоя. Аминь».

Вторая молитва:

«Николай Чудотворец, услышь слова мои, раба грешного и недостойного внимания Твоего. К Тебе молю в минуты отчаянья и безденежья, спаси от погибели дьявольской. Я работаю, но долги все растут, от нищеты нервы сдают. Я прошу Тебя, святой заступник, каждого молящегося отринь печали. Да славится имя Твое. Аминь».

Третья молитва:

«Матрона Московская, к Тебе молю и прошу Тебя заступиться за меня перед Господом. Мне многого не надо, лишь бы заступился Он за меня и отвел от меня безденежье. Пусть с работой мне повезет, а несчастья и проблемы с деньгами навсегда уйдут. Да славится имя Твое. Аминь».

Молитвы следует прочитать одну за другой, с верой в сердце, искренностью в словах и с мыслями о скорейшем избавлении от проблем. Помолившись Господу, не сходите с праведного пути. Настанет миг, и с вас спадут оковы нищеты.

Важно не то, сколько раз вы прочтете молитвы, а готовы ли вы читать молитвы всегда. Необходимо молиться и в минуты отчаянья, и в минуты счастья.

Лишь тогда Бог будет связан с вами крепкими нитями: Он возьмет вас под свою опеку и не позволит неприятностям сбить вас с пути. Мы желаем вам мира в душе. Пусть удача улыбнется вам.

Берегите себя и не забывайте нажимать на кнопки и

Иногда сложно предугадать, какой сюрприз в очередной раз преподнесет жизнь. Чтобы проблемы и трудности не …

Денежные обязательства способны стать камнем преткновения в отношениях даже с самыми близкими людьми. Когда проблема …

Бедность — это не просто отсутствие денег, это тип ментальной модели, который приводит к безденежью. …

С Божьей помощью можно избавиться от любых проблем и недугов, помочь себе и своим близким. Покровительство небес выручает в самые …

Источник: //dailyhoro.ru/article/molitvyi-ot-bezdenezhya-i-dolgov/

Молитва от долгов, безденежья и нищеты — читать и слушать

Молитва от бедности и уныния при денежных проблемах

Финансовая нестабильность в последнее время преследует людей буквально по всему миру. Даже если сегодня все хорошо, имеется престижная должность, машина, красивая одежда, за один день все может перемениться.

Благополучие человека даже не зависит больше от его трудолюбия, таланта или образования. Один кризис следует за другим, защититься от неудач просто невозможно, есть лишь одно средство — читать молитвы от долгов.

Финансовое благополучие — очень важная тема, которая неоднократно упоминается в Священном Писании. Также многие известные святые обладали большим состоянием, или были успешными торговцами, предпринимателями. Царь Соломон был очень богат и знаменит. Поэтому ошибочно думать, что нельзя молиться о процветании. Узнаем, у кого просить защиты и как правильно это делать.

Молитва Иисусу Христу от долгов и финансового рабства

«Иисус Христос, Сын Божий, молю к Тебе. В нищете и упадке на душу тяжесть нападает, черти вновь от Тебя отдаляют. Сжалься, Владыка Небесный, над грешным рабом Твоим, помоги мне с долгами проститься, встать на путь истинный да исправно трудиться. Пусть в словах этих моя вера окрепнет, от искушений земных она не померкнет. На все воля Твоя. Аминь».

Что Библия говорит о богатстве

На самом деле Священное Писание очень часто говорит о деньгах — более 2 тысяч раз. Получается, что каждый 7-й стих в Книге Книг — о частной собственности, богатстве и т.п. На эту тему часто проповедовал Иисус Христос. Но не следует впадать в крайности:

 • Господь не призывает нас жить на земле ради богатства. Также оно не должно быть безусловным ее атрибутом — все таки земля проклята в тот день, когда Адам ослушался Бога, люди обречены на определенные тяготы и лишения.
 • Господь не обязывает нас жить в нищете или презирать финансовые вопросы. Нет ничего плохого в том, чтобы иметь достаток. На страницах Нового Завета Бог обещает «восполнить всякую нужду» — здесь имеются в виду не только духовные, но и повседневные житейские необходимости.
 • Вся суть именно в том, как человек относится к богатству. Считает ли он его самым главным вопросом в жизни, который может помешать ему выполнять Божии заветы? Или это лишь средство для того, чтобы помогать нуждающимся?

Конечно, нельзя слишком сильно надеяться на могущество денег в этом мире. Верующий должен помнить, что источник жизни — Господь. Только он является властителем судеб всего мира в целом и каждой человеческого существа в частности.

Чрезмерное поклонение золотому тельцу как раз и приводит к финансовым проблемам. Когда все свои усилия мы пускаем на приобретение мирских благ, рано или поздно Всевышний напомнит нам о том, что только Он является быть средоточием жизни.

Выручит ли Бог при нищете?

Настоящее богатство — близость к Всевышнему, ее и надо искать прежде всего остального, к ней стремиться всеми силами души. Правда, здесь необходима очень сильная вера. Христос недаром говорит в Евангелии, что люди не должны заботиться о пище, крове и одежде. Он напоминает — Господь наш Отец, который обо всем позаботится.

Но конечно, если человек находится в стесненных обстоятельствах, он может читать молитвы от долгов.

Только не надо думать, что сам по себе факт произнесения определенных слов чудесным образом поможет избавиться от проблем. Ведь они свалились вам на голову не за один день.

Вероятней всего, такое положение стало следствием собственного легкомыслия. Так что придется работать для того, чтобы поправить ситуацию.

Молитвы помогают найти правильное решение:

 • подыскать выгодное место работы;
 • поднять бизнес на новый уровень;
 • получить новых клиентов;
 • осуществить давние планы, на которые прежде не хватало времени или сил.

Не следует роптать на Бога только потому, что началась полоса испытаний. Вспомните, что многие люди живут просто под открытым небом, не имеют пищи, одежды, мобильных телефонов. В жизни все циклично — если сейчас дела идут неважно, Бог поможет сделать так, чтобы они пошли в гору.

Сильная молитва от нищеты и кредитов

Молитва, избавляющая от финансового рабства, должна читаться с чистой совестью, необходима и твердая вера. Святитель Николай поможет справиться с тяжелыми обстоятельствами:

О, всехвальный, великий чудотворче, святителю Христов, отче Николае! Молим тя, буди надежда всех христиан, верных защитель, алчущих кормитель, плачущих веселие, болящих врач, по морю плавающих управитель, убогих и сирых питатель и всем скорый помощник и покровитель, да мирное зде поживем житие и да сподобимся видети славу избранных Божиих на небеси, и с ними непрестанно воспевати единаго в Троице поколоняемого Бога во веки веков. Аминь.

Спиридон Тримифунтский был по происхождению греком, жившим в 4 в. Будучи молодым, он женился, но его супруга скончалась. Тогда юноша решил служить ближним — он был добр, справедлив, всегда помогал беднякам. Он еще при жизни совершил несколько великих чудес:

 • сумел осушить реку, чтобы перейти на другую сторону;
 • остановил засуху на Кипре;
 • во время службы силой молитвы наполнил угасающую лампаду маслом;
 • воскресил нескольких умерших.

Именно святому Спиридону читают прошения для избавления от тяжелых финансовых обстоятельств:

О преблаженне святителю Спиридоне! Умоли благосердие Человеколюбца Бога, да не осудит нас по беззакониям нашим, но да сотворит с нами по милости своей. Испроси нам, рабам Божиим (имена), у Христа и Бога наше мирное безмятежное житие, здравие душевное и телесное. Избави нас от всяких бед душевных и телесных, от всех томлений и диавольских наветов.

Поминай нас у престола Вседержителя и умоли Господа, да подаст многих наших грехов прощение, безбедное и мирное житие да дарует нам, кончины же живота непостыдная и мирныя и блаженства вечнаго в будущем веце сподобит нас, да непрестанно возсылаем славу и благодарение Отцу и Сыну и Духу Святому, ныне и присно, и во веки веков.
Аминь.

Сильная молитва от безденежья и долгов

Иоанн Сочавский жил в г. Трапезунде в 14 в. Он считается покровителем тех, кто занимается торговлей, поскольку это было его ремесло. Успешный бизнес сделал Иоанна процветающим человеком.

Праведник постоянно оказывал помощь беднякам. Однажды, отправившись по делам, оказался на одном корабле с неверующим, который затаил на Иоанна злобу.

В первом же порту он донес на христианина, которого сразу арестовали.

Святой отказался предать свою веру, за что ему отсекли голову.

Ты, о Господи, стяжание наше, и потому мы ни в чем не имеем недостатка. С Тобою мы ничего не желаем ни на небе, ни на земле.

В Тебе наслаждаемся мы неизреченно великим блаженством, какого весь мир не может нам доставить.

Соделай, да непрестанно обретаемся в Тебе, и тогда мы ради Тебя охотно отречемся от всего Тебе неугоднаго, и будем довольны, как бы Ты, Небесный Отец наш, ни устроил земную участь нашу. Аминь.

Когда будете читать молитву-прошение, вовсе необязательно упоминать о том, что требуются деньги, называть конкретную сумму. Господу известны все ваши нужды. Он лишь смотрит на расположение сердца. Если вы действительно готовы принять помощь, честно трудиться для блага своей семьи — все будет хорошо. Главное — не забудьте о благодарности.

Признать, что полностью зависишь от кого-то бывает довольно трудно. Но Господь является исключением — только Ему мы можем доверять безгранично. Он утешает, дарит радость общения с близкими, Он преподнес нам величайший подарок — вечную жизнь! По сравнению с этим все земные проблемы преходящи.

Чтобы выразить признательность, можно не только жертвовать средства. Служить ближнему богатством может не каждый, но уделить время для молитвы или слова поддержки своим собратьям по вере — бесценно. Пусть мысли о богатстве отходят на второй план, а не первый выйдут любовь и милость. Божией помощи вам во всех начинаниях!

Молитва от долгов, безденежья и нищеты — читать и слушать was last modified: Апрель 14th, 2018 by Bogolub

 1. /
 2. Молитвы
 3. /
 4. Молитва от долгов, безденежья…

Загрузка…Читайте далее:

Источник: //bogolub.info/molitva-ot-dolgov-bezdenezhya/

Поделиться:
Нет комментариев

  Добавить комментарий

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.